El ferro a través de la història

posted in: Activitats | 0

1r CONCURS FOTOGRÀFIC
Del 25 de març al 25 d’abril de 2023

El concurs fotogràfic «El ferro a través de la història: coneixent els museus i monuments de l’itinerari europeu de la Ruta del Ferro dels Pirineus», organitzat per l’Associació de la Ruta del Ferro als Pirineus (RDHP), té com a objectiu promoure el coneixement del patrimoni siderúrgic de la Ruta Europea homònima, promocionar la creativitat i l’intercanvi entre la població.

Per accedir a més informació com llocs de la Ruta del ferro per fotografiar, llocs per visitar, fer reserves a la web del concurs i per fer la inscripció i pujar les imatges l’enllaç és:

WEB CONCURS RUTA DEL FERRO

BASES

1. OBJECTE

El concurs fotogràfic «El ferro a través de la història: coneixent els museus i monuments de l’itinerari europeu de la Ruta del Ferro dels Pirineus», organitzat per l’Associació de la Ruta del Ferro als Pirineus (RDHP), té com a objectiu promoure el coneixement del patrimoni siderúrgic de la Ruta Europea homònima, promocionar la creativitat i l’intercanvi entre la població.

2. FUNCIONAMENT GENERAL

Totes les fotografies s’han d’haver fet en un dels recursos de la Ruta del Ferro als Pirineus; podeu consultar-ne la llista aquí: https://rutadelferroalspirineus.cat

Per participar en el concurs, cal inscriure-s’hi i enviar les fotografies de forma digital abans de les 22h del 25 d’abril del 2023, a través del lloc web de la RDHP: https://rutadelferroalspirineus.cat

Si les fotografies compleixen la temàtica i les característiques que descriu el punt 4 d’aquest document, s’exposaran en el web de la RDHP. Per contra, si alguna fotografia no compleix algun requisit, no es visualitzarà i s’exclourà del concurs.

3. PARTICIPANTS

El concurs està obert a tota la població.

Les fotografies poden ser el resultat de la participació en les activitats organitzades per les institucions o el resultat de visites fetes als recursos patrimonials o monuments de forma individual.

La participació en les activitats relacionades amb el concurs organitzades per les institucions no és obligatòria per presentar-hi una fotografia. Els membres del jurat no poden participar en el concurs.

4. TEMÀTICA I CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES

Les fotografies que es presenten al concurs han d’estar relacionades, de forma directa o indirecta, amb el tema del concurs. En tractar-se de la visió personal de l’autor, es poden centrar en el conjunt patrimonial, en un detall arquitectònic o en un objecte que es vinculi amb aquest element.

Poden estar fetes durant les activitats o les sortides guiades programades per cada institució o bé de forma lliure. Podeu veure la llista d’activitats programades a l’annex 1.

No s’accepten les fotografies amb contingut inadequat, obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori, en què apareguin persones que puguin ser identificades, o que puguin atemptar contra el dret de la imatge o la intimitat de terceres persones. El comitè avaluador té la facultat d’excloure les fotografies que no compleixin aquestes condicions.
Les fotografies han de ser en format horitzontal, en JPG i no superar els 6 MB. El nom de l’arxiu fotogràfic ha de començar pel número de foto i continuar amb el títol. Per exemple:

– 1 El ferro als Pirineus.jpg
– 2 Els Pirineus i el ferro.jpg

Han d’anar acompanyades de la inscripció que es troba en el web oficial de la RDHP: https://rutadelferroalspirineus.cat.
Cada participant pot presentar fins a un màxim de 2 fotografies, les quals no poden concursar en aquell moment en altres certàmens ni poden haver estat premiades amb anterioritat.

5. CALENDARI

El concurs tindrà lloc entre el 25 de març i el 25 d’abril del 2023, i els guanyadors seran nomenats el 10 de maig del 2023 via correu electrònic i amb la publicació en el web de la Ruta. La RDHP es reserva el dret a ampliar, reduir, modificar o cancel·lar el concurs en qualsevol moment, en particular, en casos de força major, sense que els participants tinguin la possibilitat de reclamar cap compensació.

6. JURAT, DELIBERACIÓ I SELECCIÓ DE LES FOTOGRAFIES GUANYADORES

El jurat, format per cinc persones;

 1. El coordinador de la Ruta del Ferro als Pirineus, el Sr. Olivier Codina
 2. Un representant del sector professional de la fotografia, el Sr. Àlex Tena
 3. Un tècnic de patrimoni cultural de la Diputació Foral de Gipuzkoa, la Sra. Maria Mercedes Urteaga.
 4. Un tècnic de museus de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Jaume Perarnau
 5. Un tècnic de patrimoni cultural i turisme de l ‘Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

seleccionaran segons els criteris de puntuació les tres (3) fotografies guanyadores del concurs. Les fotografies es valoraran per l’originalitat, la composició i la qualitat de la imatge, la dificultat de la tècnica utilitzada, la singularitat de la imatge i la capacitat d’evocar els valors del patrimoni de la Ruta del Ferro als Pirineus. En cas d’empat, és el vot del president de l’Associació de la Ruta del Ferro als Pirineus el que decideix el desempat.

El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis en cas que les fotografies no tinguin, segons el seu criteri, mèrits suficients o consideri que han vulnerat les bases del concurs.

7. COMUNICACIÓ DELS PREMIATS

Se n’informarà a les persones guardonades mitjançant un missatge electrònic, i la fotografia es publicarà en el lloc web de la Ruta a partir del dia 10 de maig del 2023.

8. PREMIS

Els premis són els següents:

 • Primer premi
  2 nits d’hotel en règim de mitja pensió i diferents entrades a museus i instal·lacions culturals per a tres persones per escollir sobre un catàleg concret, annex 2.
 • Segon premi
  Un lot de material fotogràfic-informàtic-electrònic per escollir sobre un catàleg concret per un import màxim de 400 euros.
 • Tercer premi
  Un lot de material fotogràfic-informàtic-electrònic per escollir sobre un catàleg concret per un import màxim de 300 euros

9. EXPOSICIÓ PÚBLICA

Les 12 fotografies que obtinguin més puntuació en el concurs s’exhibiran en una exposició temporal itinerant durant l’any posterior al concurs.

L’associació de la Ruta del Ferro als Pirineus té el dret de reproducció, distribució i notificació pública de les fotografies premiades. L’autor/a no pot exigir, en cap cas, cap altra retribució a part de la del premi.

10. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I DRETS D’IMATGE

Els participants cedeixen a l’associació de la RDHP, sense exclusivitat i sense limitació temporal, el permís d’ús i reproducció de les imatges, de conformitat amb la Llei de la propietat intel·lectual vigent.

11. ALTRES DISPOSICIONS

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
En cas de dubte en la interpretació d’aquestes bases, l’Associació de la RDHP es reserva el dret de modificar-les.
Per a qualsevol consulta, us podeu posar en contacte amb la secretaria de la RDHP a l’adreça electrònica: info@ironrouteinthepyrenees.com
Les 12 fotografies que obtinguin més puntuació en el concurs s’exhibiran en una exposició temporal itinerant durant l’any posterior al concurs.

Comments are closed.