La Junta de Govern de la federació està formada per:

President

Joan Burgués i Martisella

Vicepresident

Pepo Vázquez

Secretari General

Simó Duró

Tresorer

Óscar Fernández Galdon

Vocals

Josep Maria Ubach

Ivan Blanco

Maria Domingo

Gil Rossell

Ricard de la Casa