Concurs fotografia AMMA

posted in: Activitats, General, Photos | 0

AMMA tira endavant el Concurs 2024 de fotografia de Malalties Minoritàries

 

IV Concurs AMMA de fotografia

L’art transcendeix les barreres creades per la geografia, el llenguatge, la capacitat física i condició de cadascun. L’art té el poder de comunicar el que les paraules no aconsegueixen. Una imatge perdura en la nostra ment a través de les emocions que ens transmet.

Les persones amb Malalties Minoritàries (MM) demostren cada dia la seva fortalesa, determinació i optimisme, i que les barreres són per superar-les. Per això volem demostrar el compromís dels pacients, de les organitzacions d’aquests, dels seus familiars, dels metges i altres persones de la comunitat, per a crear consciència sobre les MM i expressar les seves històries úniques a través de fotografies originals en un concurs de fotografia anomenat “Malalties minoritàries”

Aquest el concurs de fotografia que convida a tota la societat, inclosos els pacients amb MM i la comunitat que els envolta, a revelar les seves realitats, percepcions i experiències personals a través de la fotografia digital, perquè la resta del món pugui veure’ls com el que són: art.

Participació

Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 16 anys i resident al Principat d’Andorra. No poden participar els membres del jurat.

Podrà presentar-se a concurs una fotografia per persona o associació,  moviment associatiu o societat, en color o B/N.

Aquestes fotografies hauran de representar l’optimisme amb el qual afronten el seu dia a dia els pacients de Malalties Minoritàries i els seus afins, vinculades a un dels següents valors: superació, esperança o unió. Aquest valor, juntament amb una petita descripció del que es pretén transmetre amb la fotografia, s’especificarà en els comentaris de participació.

La recepció d’imatges s’iniciarà el 4/02/2024 (diumenge) i finalitzarà el 26/2/2024 (dilluns) a les 22:00 hores per a comptabilitzar-les com a candidates.

Les fotografies han de ser presentades en format digital i respectar els requisits de format que accepti la plataforma Instagram.

No s’admetran fotografies que pel seu contingut pugui considerar-se que vulneren la sensibilitat o la legalitat vigent. Han de ser fotografies no premiades en cap altre concurs.

Identificació i enviament

Per a concursar s’hauran de penjar a través del compte Instagram del participant indicant les següents dades en el “Post”:

  • Títol de la fotografia.
  • Valor amb el qual s’associa (esperança/superació/unió) i breu descripció.
  • Incloure l’hashtag #SomVisibles i etiquetar a @amma_andorra a l’Instagram.

Important!

Per a poder fer participar la fotografia és obligatori:

Compartir-ho a stories, etiquetar a @amma -andorra i si tens el compte tancat, has d’enviar captura de pantalla.

Per a compartir una foto en instagram stories pots mirar com es fa en aquesta web:

https://www.tuexpertoapps.com/2021/06/28/como-compartir-publicaciones-instagram-stories/

Jurat

El jurat estarà compost per la Junta d’AMMA (Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra).

Decisió del jurat

El jurat triarà 4 fotografies seleccionades d’entre totes les presentades. La decisió del jurat és inapel·lable.

Aquestes 4 fotografies es penjaran en un “Re-post” a l’Instagram d’AMMA, i serà votada amb “m’agrada”  per qualsevol persona durant 24 hores, és a dir des de les 0:00 hores fins a les 24:00 hores del 27 de febrer per qualsevol usuari de la plataforma.

Exposició

En funció de les votacions hi haurà un guanyador/a, un segon i un tercer premiat, i seran publicats el dia 28 de febrer del 2024 a les xarxes socials d’AMMA, i es farà una exposició de les 4 fotos seleccionades com a finalistes, assenyalant el guanyador, el segon i tercer classificat.

Premis

Primer Premi

Un taller personal de fotografia creativa de 10 hores a càrrec del fotògraf Ricard de la Casa

Segon Premi

Dinar o sopar per a dues persones al Restaurant Barra Mar’s d’Andorra la Vella

Tercer Premi

Un massatge de 30’ al centre de massatges AMMA de la Massana

Els tres guanyadors rebran un imant personalitzat amb el logotip d’Amma i un trofeu de Made in grid.

El premi s’haurà de demanar en un termini màxim de 30 dies naturals des de la publicació del guanyador a l’adreça de correu electrònic amma.andorra@gmail.com, per a fer el lliurament efectiu a la persona guanyadora.

 

Drets de reproducció

S’entén que els participants autoritzen sense limitació de sistemes ni mitjans, la reproducció de les seves obres sense abonament de drets. Els concursants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge. El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases. La resolució que hagi d’adoptar-se per qualsevol incidència no prevista en elles correspondrà únicament a l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA), qui resoldrà amb el millor criteri, sense que procedeixi cap recurs.

En qualsevol cas s’haurà de formular sol·licitud a AMMA respecte de les incidències que es puguin plantejar al correu amma.andorra@gmail.com, on constaran les dades següents:

Nom, cognoms, NIA, Passaport o DNI i adreça email.

Els 4 finalistes faran una sol·licitud de reconeixement de finalistes com a finalista, tercer, segon  i guanyador respectivament a qui hagi estat així escollit, per via correu electrònic a amma.andorra@gmail.com on constaran les dades següents:

Nom, cognoms, NIA, Passaport o DNI i adreça email, identificació d’Instagram.

S’informa els finalistes i al guanyador/a que les dades personals recollides seran incorporades a les bases de dades d’AMMA i seran tractats amb la finalitat d’atendre la sol·licitud formulada. Les dades recaptades han d’emplenar-se obligatòriament, perquè d’una altra manera no podria ser atesa la sol·licitud, cal a més per a ser considerada la sol·licitud l’expressa autorització al tractament de les dades.

L’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i decisions individuals automatitzades, portabilitat i limitació del tractament de les dades personals podrà realitzar-se via correu electrònic a l’email: amma.andorra@gmail.com

Nota legal

Informació general

El Concurs de Fotografia Digital a través d’Instagram Malalties Minoritàries és un producte de titularitat de l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA).

Confidencialitat de les dades

Responsable del tractament: l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA) i adreça electrònica de contacte amma.andorra@gmail.com, és responsable del tractament de les dades de les persones participants que comuniquin una incidència en el Concurs de Fotografia Digital Malalties Minoritàries a través d’Instagram i del guanyador/a i finalistes que reclamin aquest fet del concurs.

El contacte per a qualsevol aspecte de protecció de dades serà una comunicació a l’adreça electrònica: amma.andorra@gmail.com

Legitimació del tractament: Aquest serà, el consentiment atorgat per les persones participants, en emplenar i enviar la sol·licitud d’incidència amb l’expressa autorització al tractament de les dades, i de les persones seleccionades finalistes i el guanyador en omplir la sol·licitud de reconeixement de finalista i guanyador/a respectivament.

Finalitats del tractament: Les dades de les persones participants seran tractades per a gestionar la sol·licitud d’incidència en el concurs, verificar el compliment de tots els requisits, en el cas dels seleccionats entre els 4 finalistes per a poder ser reconegut com a finalista i en el seu cas guanyador/a, i publicar les fotografies finalistes en xarxes d’acord amb les presents bases. En cas que a través de les fotografies enviades per les persones participants es permeti identificar a tercers, les persones finalistes s’obliguen a obtenir el consentiment de les dites terceres persones perquè l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA) pugui tractar la dada de la seva imatge amb les finalitats indicades en aquest apartat.

Destinataris: Les dades de les persones participants les fotografies de les quals resultin seleccionades entre les 4 finalistes i el guanyador/a entre aquests seran comunicats als membres del Jurat indicats en aquestes bases; a qualsevol usuari de les xarxes socials on es publiquin les fotografies finalistes a efectes de la titularitat de la fotografia.

Transferències internacionals: Les dades de les persones participants no seran transferits a tercers països ni a organitzacions internacionals.

Conservació: Les dades de les persones participants es conservaran mentre es mantingui la finalitat i base legítima del tractament i durant els terminis legals per al compliment d’obligacions i atenció de possibles responsabilitats.

Drets: Les persones participants escollides entre les 4 finalistes poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat, a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades i a retirar el consentiment, sense que això afecti la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada, a l’adreça electrònica amma.andorra@gmail.com, indicant el dret que exerciten i acreditant la seva identitat mitjançant una còpia del passaport o qualsevol altre document vàlid en Dret que els identifiqui. Així mateix, les persones participants tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Comments are closed.